Tagi:

POMPA JELITOWA


TYPE: BRAK

Pompa jelitowa służy do transportu pakietów poubojowych z hali patroszenia do miejsca ich składowania.

DZIAŁANIE

Zasadniczym elementem budowy jest pompa perystatyczna wraz z napędem, kosz wlotowy i system rur do transportu odpadów. Mechanizm napędowy pompy powoduje obrót wirnika wyposażonego w dwie naprzemianlegle zamontowane rolki. Jelito jest wówczas ściskane rolkami, powodując odcięcie strony tłocznej od ssawnej. Rozprężenie jelita do początkowego kształtu (po stronie ssawnej), zaraz za rolką, powoduje powstanie podciśnienia, które zasysa zgromadzone w koszu wlotowym odpady. Zassane odpady, zawarte w jelicie pomiędzy rolkami są przepychane w kierunku rury tłocznej.
W wyniku ciśnienia wypieranego przez rolkę po stronie tłocznej odpady wtłaczane są do instalacji rur i transportowane do miejsca przeznaczenia. Skuteczność działania pompy oparta jest na zdolności elastycznej jelita tzn. jelito ściskane przez rolki musi powracać do pierwotnego kształtu.

Share!